Slimmer werken | Maruna

Draka verbetert concurrentiepositie

Glasvezelfabriek Draka in Eindhoven is wereldmarktleider in het produceren van zogeheten ‘multimode’glasvezels. Maar het kan altijd beter. ‘Wij produceren in Nederland en arbeid is hier duur’, verklaart directeur Roland van Laere. ‘Onze winstmarge is klein, vooral voor onze standaardproducten; onze high-end producten doen het goed. De multimodemarkt groeit. We willen investeren om de ontwikkelingen voor te blijven, maar hebben daar geld voor nodig.’ Oftewel meer winst. Daarom startte Draka, samen met het Arnhemse consultancybedrijf Maruna, het project MORE: Measurement Optimization by Raised Efficiency. MORE focust op de ‘meetkamer’, een arbeidsintensieve afdeling die de glasvezels controleert op kwaliteit, de bottleneck in Draka’s productieproces.
Van Laere is te spreken over Maruna’s gestructureerde aanpak van het project MORE. ‘Ze hebben kennis van en ervaring in dit soort processen en zijn erg bedreven in Lean werken en Six Sigma.’ Omdat Draka al 24 uur per dag in bedrijf is, valt geen winst te behalen met overwerk. ‘Dat was ook een reden om aan lean Six Sigma werken en Maruna te denken; we willen alles halen uit de mogelijkheden die we hebben.

Inmiddels volgen er vanuit verschillende bedrijfsonderdelen diverse deelnemers de Lean Six Sigma Black Belt en Green Belt trainingen bij Maruna. Op deze wijze wordt kennis overgedragen op de organisatie en Lean Six Sigma kennis geborgd binnen de organisatie.

Dankzij MORE kijken we op een andere manier naar wat we dagelijks doen en gaan we slimmer, sneller en gemakkelijker werken.We hebben straks onze processen geoptimaliseerd zonder dat we veel hebben hoeven investeren.’ Met als resultaat dat het bedrijf met hetzelfde aantal mensen en machines meer werk kan verrichten en daardoor meer winst behaalt. Ook is veel minder voorraad nodig om aan de klantvraag te kunnen voldoen en op zijn minst dezelfde service te kunnen leveren. En niet onbelangrijk: het werkplezier van de medewerkers neemt toe. ‘Dingen die niets met de output te maken hebben, zoals rondlopen tussen machines, hoeven ze straks niet meer te doen omdat de werkplek slimmer is ingericht’, zegt de directeur tot slot.

Slimmer werken

Lean Six Sigma deployment

Professionele coaching