Hoe Lean Six Sigma bedraagt aan duurzaamheid en vermindering CO2

Processen verbeteren is duurzaam

Trainer en coach van Maruna Jasper van ’t Hoff heeft groene vingers. Hij kweekt aardbeien op zijn balkon en hobby’t met fruitboompjes. Van zonnepanelen en andere groene bespaarmaatregelen is hij een warm voorstander, en zelfs in kweekhamburgers ziet hij toekomst. Daarnaast is ook zijn werk groen. ‘Want’, betoogt hij in dit blog, ‘Lean en Six Sigma zijn altijd groen.’

Duurzaamheid is een van de meest indringende thema’s van deze tijd. Terwijl ‘alternatieve feiten’ over het klimaat helaas regelmatig de kop opsteken, streven de meeste bedrijven naar een goede balans tussen people, planet en profit. Lean en Six Sigma kunnen daarbij van groot nut zijn.

Processen verbeteren is duurzaam

De filosofie achter het halen van een Green Belt of een Black Belt is niet de verbetering van het milieu, maar het is wel de bijvangst ervan. Bedrijven willen winst maken. Ze willen hun kosten en verbruik beperken en hun output en opbrengsten optimaliseren. Hoe minder je weg hoeft te gooien en hoe minder afwijkingen je hebt, hoe minder verspilling er is, hoe groener dat automatisch is. Een hogere yield (het percentage van een proces dat foutloos is, of zonder afwijkingen –red.) is per definitie groen. Als je van een yield van 80% naar een yield van 90% gaat, wat toch wel een beetje de norm is bij een Green Belt- of Black Belt-traject, heb je 50% minder verspilling. Je bespaart op energie, je hoeft geen extra apparaten aan te schaffen en je hebt minder grondstoffen nodig. Met het verbeteren van processen, verduurzaam je je bedrijf.

Winst voor de maatschappij

Dat het voorkómen van verspilling goed is voor planet en profit, zal velen duidelijk zijn en dat efficiënter werken zorgt voor minder werkdruk en stress is te begrijpen. Maar besparen op mensen, doordat je met minder mensen hetzelfde werkt kunt doen, lijkt in eerste instantie niet heel aantrekkelijk voor die mensen zelf. Zij willen immers hun hypotheek betalen, met vakantie en naar de supermarkt – allemaal zaken die geld kosten. Hoe komen Lean en Six Sigma dan toch de ‘people-factor’ ten goede? Daarvoor moeten we ‘omdenken’. Als bedrijven bereid zijn sociaal te ondernemen en medewerkers mee te laten delen in de winst, krijgen zij hetzelfde salaris terwijl zij minder werken en toch net zo productief zijn. Medewerkers krijgen dan tijd om vrijwilligerswerk te doen, een opleiding te volgen of voor hun kinderen of oude ouders te zorgen. Daarvan worden niet alleen zij zelf gelukkiger, maar de maatschappij vaart er ook wel bij.

Deze manier van denken is nog geen gemeengoed. Wel beginnen steeds meer bedrijven voorzichtig stappen te zetten in die richting.

Een diepdonkergroene Black Belt

Lean en Six Sigma focussen zich op het verbeteren van processen. De kritieke prestatie-indicatoren die je wilt realiseren, kies je als ondernemer zelf. Het reduceren van de CO2-uitstoot, of het anderszins verminderen van milieubelasting, is een net zo goede KPI als het besparen van een halve ton aan productiekosten. Als je doelstelling groen is, kun je met Lean de zeven verspillingen reduceren. En met de statistiek van Six Sigma kun je toewerken naar een stabieler proces met een hogere opbrengt en minder afwijkingen. Maruna coacht en begeleidt je daar graag bij. Wij werken niet alleen aan de profit, maar denken mee over wat dit betekent voor people en planet door gebruik te maken van onze goede procesverbeterkennis. Dat doen we voor elk proces, in elke sector. Zo helpen we je niet alleen je Green Belt echt groen te maken door lokale interventies, maar wordt ook je Black Belt diepdonkergroen door verbeteren van  het hele proces.

Een voorbeeld uit de chemische industrie

Eén van de Black Belts die ik coach, werkt in een chemische omgeving. Daar zitten chemische materialen in reactoren. De filters in de reactoren moeten schoongemaakt worden. Dat kan niet even onder de kraan, maar daar is een heel specialistisch proces voor nodig met meerdere schoonmaakstappen waarbij tijdens één stap blootstelling plaatsvindt van mens en milieu aan gevaarlijke materialen. Door met data-analyse te kijken hoe robuust de andere stappen zijn in het proces, kijkt het bedrijf of deze ene stap geëlimineerd kan worden, en hoe dan. Daardoor gaat dit bedrijf voldoen aan de strengere milieuwetgeving. Dat is goed voor het bedrijf, voor de medewerkers en ook heel goed voor de planeet.

Hoe groen ben jij?

Er is nog veel meer te melden over duurzaamheid en Lean/Six Sigma. Mijn volgende blog gaat over de zeven verspillingen. Ondertussen ben ik benieuwd naar jouw ervaringen. Hoe duurzaam zijn jouw processen al? Hoe verhoudt jouw bedrijf zich tot de planeet, de winst en de mensen?

Hoe groen ben jij?