Lean projecten - investeren in Lean loont!

Investeren in Lean en innovatieve projecten

Om haar dienstverlening nog efficiënter en concurrerender te maken, vroeg TNT Innight aan Maruna om haar processen en verbeterpotentieel in kaart te brengen aan de hand van Lean en Improve©. Met dit programma maken we verbetermogelijkheden, potentiële opbrengsten en kostenreducties inzichtelijk volgens de Lean-filosofie. “Wij moeten binnen de supply chain toegevoegde waarde leveren tegen zeer scherpe prijzen”, aldus Michel van Triest, bij TNT Innight eindverantwoordelijk voor de Hub-operaties (sorteercentra) en Customer Service. “Als Europees marktleider willen we met onze logistieke oplossingen voorop blijven lopen, waarbij betrouwbaarheid een sleutelwoord is.

Blije klanten

Om voorop te blijven lopen investeert TNT Innight veel in innovatieve projecten, die het samen met geïnteresseerde klanten initieert. “Hierdoor breiden we ons dienstenportfolio uit in richtingen die onze klanten belangrijk vinden”, legt Van Triest uit. “Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van RFID-techniek, die in de hele chain laat zien waar een zending zich bevindt. Mijn visie is dat we, om marktleider te blijven, continu en alleen energie moeten steken in zaken waar de klant blij van wordt. Blije klanten leveren geld op en daar eten we van, zo plat is het. Mensen die bij TNT Innight werken moeten die gedachte goed tussen de oren hebben en daarin hun houding kiezen. Ik wil dat verbeteringen komen van de mensen die dagelijks in de omgeving werken waar het probleem zich voordoet en dat de verbetering de klant ook inderdaad blij maakt. Dit kan ook de interne klant zijn, want als we die blij maken merkt de externe klant dit uiteindelijk ook.

Snelle implementatie

Het Improve©-project bij TNT Innight werd in zeven weken uitgevoerd door twee medewerkers van Maruna. Van Triest was zo enthousiast over de resultaten, dat hij direct na de presentatie hiervan startte met het implementeren van de voorgestelde verbeteringen: “De mensen van Maruna helpen me nu bij het gestructureerd aanlopen van de verbeteringen volgens de Lean-methodiek, zodat we vooraf goed inzichtelijk hebben wat de voorgestelde verbetering zal opleveren in geld of kwaliteit, problemen op een verantwoorde manier identificeren en oplossen, en de oplossing borgen in de organisatie. Om dit traject te begeleiden is er iemand van Maruna voor een jaar bij ons gedetacheerd, met een optie voor een tweede jaar.

Direct besparen

Met onze mix van ervaren consultants en jonge trainees, de Maruna Interim Professionals, kiezen wij voor een totaal andere aanpak dan veel andere bureaus,” licht commercieel directeur Jim Wissels van Maruna toe. “De ervaren consultant coacht en begeleidt zowel de klant als de Maruna Interim Professional, en schakelt zichzelf in op de kritische momenten. De overige werkzaamheden voert de Interim Professional uit in samenwerking met de opdrachtgever. Want waarom zou je een dure consultant inzetten voor de praktische uitvoering als deze prima verzorgd kan worden door een jonge, goed opgeleide professional? Practise what you preach, is ons devies. Door voor Maruna te kiezen realiseer je direct al een besparing in je kosten, nog voordat we iets gedaan hebben!

Snel aangepakt

Van Triest is te spreken over deze pragmatische aanpak: “Ik heb al wat consultants voorbij zien komen met de meest fantastische plannen die echter moeilijk of niet te realiseren zijn omdat het allemaal erg theoretisch blijft. De zaken die Maruna aandraagt kunnen voor zeventig procent snel worden aangepakt en dat is ook wat we nu aan het doen zijn. Het ‘hoe’ gebeurt door teams die dagelijks betrokken zijn bij de activiteiten die verbeterd gaan worden.

Tastbare resultaten

We hebben onze hoofdprocessen in de Hub inmiddels in kaart, en hebben op basis daarvan een ist- en een soll-situatie kunnen definiëren. Daarnaast is er een compact rapport opgesteld van de knelpunten binnen de organisatie en de processen. Tot slot hebben we een loonkostenbesparing
van 200.000 euro geïdentificeerd, door het verhogen van de efficiëntie en het structureren van processen. Ik denk dat dit uiteindelijk veel meer zal zijn.

Vervolgstappen

We willen dit jaar met behulp van Lean laten zien dat de mensen die de kennis van deze processen hebben, verbeteringen en besparingen kunnen realiseren die bijdragen aan de doelstellingen van TNT Innight. Als dit is aangetoond rollen we de Lean-methodiek wellicht verder uit in de rest van het bedrijf. Op dit moment voeren we oriënterende gesprekken met Maruna om intern Lean trainingen te organiseren. Want dit soort trajecten zijn alleen succesvol als het management volledig achter de methodiek en filosofie staat!”

Lean en Improve©

Lean projecten

Professionele coaching

Interim Professionals Maruna

TNT Innight biedt sectorgerichte oplossingen voor nachtdistributie. Zendingen worden aan het einde van de werkdag opgehaald en nog dezelfde nacht vóór 07.00 uur afgeleverd. Niet alleen in Nederland, maar ook in veel andere Europese landen. Het centrale distributiecentrum in Nieuwegein vormt daarbij de spil. Hier worden zendingen ‘s avonds, veelal automatisch, op route gesorteerd. Daarna gaan de zendingen naar strategisch gelegen depots van waaruit fijnmazige distributie plaatsvindt naar de afleverlocaties.