MSD Animal Health - Maruna

MSD Animal Health

‘Dát moet ik hebben!’

MSD in Boxmeer maakt vaccins en farmaceutische producten voor dieren. Als Learning & Development Lead van de R&D-organisatie is Sanne Stoffelen bij MSD verantwoordelijk voor de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. De inkoop van opleidingen is één van haar vele taken. Met Maruna maakte zij afspraken over een Lean Management-training voor medewerkers. Die mensen niet alleen kennis opleverde, maar vooral kennis die op de werkplek toepasbaar is. ‘Maruna heeft een heel mooie aanpak om de transfer te borgen. Voor inkopers van opleidingen is dat erg prettig.’

‘Binnen MSD is Maruna een ‘oude bekende’. De productieprocessen zijn al vrij Lean ingericht, daarvoor heeft Maruna al veel betekend. Maar ik was benieuwd of Lean ook interessant kon zijn voor een R&D-afdeling. Daarom heb ik een soort algemene eerste kennismaking met Lean georganiseerd, waar medewerkers zich voor konden aanmelden via ons interne opleidingsprogramma. Dat hebben mensen van verschillende afdelingen gedaan.

Het was voor mij logisch om met Maruna in gesprek te gaan. Onze collega’s van productie hebben veel ervaring met Maruna, en zijn heel tevreden. We hebben ook al eens een medewerker laten trainen voor een Green Belt, die enorm enthousiast terug kwam. Dus ik wist al dat het met de kennis en kunde wel goed zat. Na een gesprek met programmamanager Judith Rook van Maruna was ik helemaal overtuigd. Zij heeft goed meegedacht over ons vraagstuk, en een duidelijk voorstel gedaan dat ons prima paste, en dat ook aansloot bij onze budgettaire mogelijkheden.

Als ik een training inkoop, wil ik graag dat de transfer (de toepassing van het geleerde op de werkplek, red.) zo hoog mogelijk is. Daarom vind ik het heel belangrijk om de leidinggevenden ook te betrekken bij een training. Door hen vooraf in te lichten over de kennis die medewerkers gaan opdoen, en achteraf te evalueren. Judith gaf aan dat Maruna mij kon ondersteunen bij het borgen van de transfer, bijvoorbeeld door de managers te informeren. Ik dacht: ‘Dát moet ik hebben!’ Ik word er heel enthousiast van als een supplier mij op deze manier kan ontzorgen.

Niet alleen over de Lean-aanpak ben ik heel tevreden, ook over de terugkoppeling en over de gehele Lean-aanpak. Medewerkers hebben hun doel bereikt. ‘Zeer leerzaam om processen met een andere, overkoepelende blik te bekijken’, las ik zojuist nog op een evaluatieformulier. Ook las ik tevreden reacties op de ervaren trainer en het gestructureerde lesprogramma. Dus ook de mensen die de training hebben gedaan waren positief over Maruna.’