Six Sigma Yellow, Green en Black Belt trainingen | Reviewscore 8,9

WAT IS SIX SIGMA

Six Sigma is een verbeterstrategie die tot doel heeft het bedrijfsresultaat van een organisatie te verhogen. Six Sigma gaat uit van de klantverwachtingen en zorgt ervoor dat fouten en variatie in processen structureel worden geminimaliseerd.Six Sigma is midden jaren tachtig ontstaan bij Motorola als oplossing voor problemen met productkwaliteit en klanttevredenheid. Grotere bekendheid kwam er toen General Electric onder leiding van Jack Welch Six Sigma wereldwijd invoerde en er in korte tijd miljarden mee bespaarde.

Elimineren van variatie

De toepassing van Six Sigma heeft een revolutionaire ommekeer teweeggebracht in het bedrijfsleven en de industrie. Deze methode zorgt voor een fundamentele verbetering van uw bedrijfsprocessen, met als doel de efficiency en klanttevredenheid van uw organisatie te vergroten. Niet op basis van onderbuikgevoel, maar vanuit meetbare objectieve gegevens. Doel is het minimaliseren van de variatie waaraan ieder bedrijfsproces onderhevig is. Die variatie geeft namelijk een indicatie van het aantal fouten dat gemaakt wordt en de kosten die daarmee gepaard gaan. 6σ verwijst naar een graad van spreiding rondom een streefwaarde. Met 6σ wordt aangegeven dat deze zogenoemde deviatie dusdanig klein is, dat er slechts in 3,4 gevallen per miljoen er een defect optreedt.

Lees verder

Een defect is daarbij gedefinieerd als een kenmerk van een product of bedrijfsproces, dat niet overeenkomt met wat de klant verwacht, dan wel buiten de specificatiegrenzen valt. Six Sigma biedt een gestructureerde aanpak voor procesverbetering, aangeduid met DMAIC en is geschikt voor alle processen met een repeterend karakter. DMAIC staat voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control en is een cyclische projectmanagementmethode die wordt gebruikt om kwaliteitskenmerken van producten of bedrijfsprocessen te verbeteren.

Rollen in de organisatie

Vanuit de Six Sigma managementfilosofie worden verschillende rollen onderscheiden op verschillende niveaus binnen een organisatie. Deze worden onderscheiden aan de hand van Belts (Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt). Bij elk van deze belts hoort een specifieke rol met specifieke taken.

  • Een Master Black Belt (MBB) is de Six Sigma programmaleider en de interne Six Sigma Goeroe. Een Master Black Belt is geschikt als deze binnen de organisatie als gezaghebbende wordt erkend door een grote mate van Six Sigma ervaring en een gedegen trackrecord in Six Sigma programma’s. De rol van Master Black Belt wordt veelal vervult door een Master Black Belt van Maruna bij het implementeren van Six Sigma, het verzorgen van Green Belt en Black Belt trainingen, coachen van de organisatie en de begeleiding en certificering van Black Belts.
  • Een Champion is een programmaleider en moet bekend zijn met de DMAIC-structuur. Van hem wordt niet verwacht dat hij op detail verstand heeft van de statistische technieken, maar wel dat hij in staat is te beoordelen of het project volgens DMAIC-stappenplan uitgevoerd wordt.De rol van de Champion is bedacht omdat hij of zij de projecten kan selecteren. Als lid van het management team krijgt hij middelen en aandacht om de projectleiders (Black Belts) in staat te stellen succesvol te zijn.De Champion is meestal een leidinggevende of een belangrijke manager die een Black Belt of een projectteam formeert en ondersteunt.
  • Een Black Belt is een verbeterprojectmanager, projectauditor en interne coach. Een Black Belt implementeert Six Sigma in de organisatie op basis van persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid. Black Belts zijn ambitieuze gedreven leiders en zijn in staat om draagvlak te creëren. Essentieel is de combinatie van leiderschap en kennis van de organisatie en de bedrijfsprocessen.
  • Een Green Belt is projectuitvoerder en teamleider van het verbeterteam. Hij heeft inhoudelijk kennis van de organisatiespecifieke processen die verbeterd moeten worden. De Green Belt beheerst de (basis)vaardigheden en wordt ondersteunt door een interne Black Belt of een externe Master Black Belt.
  • Een Yellow Belt is lid van het verbeterteam. Een yellow heeft uitvoerende ervaring en kennis van het desbetreffende proces dat verbeterd wordt.
WAAROM MARUNA OPLEIDINGEN
√ Praktisch, plezier, resultaat!

√ 100% klanttevredenheid

√ Volledig toegespitst op uw praktijk

√ Praktijkgerichte trainers

√ Vandaag geleerd is morgen toegepast