In-company training Lean Six Sigma, Daily Management en meer

In-company trainingen Lean Six Sigma en meer..

Voor wie?

Als er meerdere collega’s zijn met dezelfde leerdoelen, is een in-company training een goede (en voordeligere) oplossing. Het programma wordt aangepast aan de leerdoelen van de groep. En we komen naar jullie locatie. Doordat de collega’s elkaar en de processen binnen het bedrijf al kennen, wordt snel overgegaan tot de inhoud.

Welke training?

 • Black Belt
 • Green Belt
 • Yellow Belt
 • Lean Management
 • Lean / Six Sigma Management
 • Daily Management
 • A3 Problem Solving
 • Data Analyse

Boek je een van de bovenstaande trainingen in april of mei, dan ontvangt de aanvrager kosteloos een uitnodiging voor een site visit Porsche te Stuttgart.

Hoe gaat dat?

We plannen een intakegesprek, waar uiteraard eerst ruimte is voor een kennismaking. Daarna staan we stil bij onder andere de volgende vragen:

 • Wat zijn de doelen van de organisatie?
 • Hoe kan een in-company training bijdragen aan het bewerkstelligen van de doelen?
 • Wat is er al gedaan om het doel te bereiken? Waarom is dat wel of niet gelukt?
 • Wie doen er mee aan het programma?
 • Welke kennis en ervaring heeft de groep al?
 • Welke aanpassingen zijn in de organisatie nodig om ervoor te zorgen dat de collega’s met het geleerde aan de slag kunnen?

Zo zorgen we er samen voor dat we niet alleen individuele collega’s opleiden. Maar dat er synergie ontstaat en de opleiding bijdraagt aan de organisatiedoelen. Dit past bij onze visie op leren!

Voordelen in-company training

 • Sluit goed aan bij de leerdoelen van de groep.
 • De groep kent elkaar en de bedrijfsprocessen al.
 • De training is op de werklocatie, dit scheelt reistijd en reiskosten voor de groep.
 • Het is voordeliger.

Prijs en leveringsvoorwaarden

Na het intakegesprek wordt een offerte opgesteld. Afhankelijk van het programma en de benodigde materialen, wordt de prijs bepaald.

Onze visie op leren

Een opleiding is een goed begin, maar uiteindelijk gaat het er om dat de deelnemer de geleerde kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk in de praktijk brengt. De mate waarin hij dit doet (‘de transfer’) staat bij ons centraal, we doen hier zelfs (wetenschappelijk) onderzoek naar.

Om een goede transfer te bewerkstelligen is het belangrijk dat de trainer zich in de dagelijkse praktijk van de deelnemer kan verplaatsen. Onze trainers kunnen dit, doordat ze veel ervaring hebben binnen verschillende branches en doordat het verzorgen van een opleiding vaak onderdeel is van een groter traject bij een opdrachtgever (zoals het implementeren van een Six Sigma projectorganisatie of Continu verbeteren/ Daily Management).

Wij motiveren de deelnemer door het leren zowel leuk als uitdagend te maken. Dit doen we onder andere in onze elektronische leeromgeving, waarin diverse werkvormen elkaar afwisselen en ieder op zijn eigen tempo de stof kan doorlopen. Ook vieren wij successen, een geaccrediteerd Lean en/of Six Sigma certificaat is iets waar de deelnemer trots op mag zijn!

Meer weten?

Neem dan contact op met Jim Wissels via 033-3037332 of per e-mail: Jim@maruna.nl Of vul je gegevens in voor het maken van een afspraak.

CAPTCHA image