Aan de slag met Continu Verbeteren? Bel ons voor een goed advies

Wat is continu verbeteren?

Continu verbeteren is een manier van werken, gebaseerd op de Lean – principes, waarbij medewerkers uitgedaagd worden het beste uit zichzelf en de organisatie te halen.

Wij beschikken over een standaard aanpak om aan de slag te gaan met Continu Verbeteren in uw organisatie. Echter Continu Verbeteren blijft maatwerk. Om tot een goed advies en offerte te komen plannen we daarom graag, na een eerste kennismaking, een intake in op locatie van de opdrachtgever. De intake wordt afhankelijk van de omvang uitgevoerd in een dagdeel of dag door een of meerdere consultants. We brengen specifieke wensen in kaart en inventariseren bestaande informatie. Samen bepalen we op welk niveau de procesvolwassenheid zich bevindt. Na de kennismaking en de intake ontvang je van ons een voorstel en een offerte voor continu verbeteren.

Onze aanpak

Werk plannen

Prestaties monitoren

Verbeteren

KENNISMAKING EN SELECTIE VAN BENODIGDE ONDERSTEUNING

• Bezoek on-site: kennismaking opdrachtgever & Maruna consultant
• Definiëren van eindbeeld programma continu verbeteren
–>Zicht op benodigde programmaondersteuning
–>Concrete planning en tijdsframe

 OPSTART PROGRAMMA MET TEAM EN PROBLEEMDIAGNOSE 

• Check bestaande strategie en vertaling naar organisatie
• Gezamenlijke start met verbeterteam
–>Nulmeting klanttevredenheid, huidige resultaten   en medewerkerstevredenheid
–>Diagnose verbeterpotentieel
–>Vertaling naar concrete programmadoelstellingen

 OPERATIONEEL MANAGEMENT EN TRAININGEN

WAVE 1 
• Valuestream Mapping Workshop
• Trainingen en workshops Lean (Six Sigma) / Leiderschap
• Implementatie dag – en weekstarts: Daily Management
–>Duidelijke aandachtsgebieden geïdentificeerd
–>Het verbeterteam communiceert met een verbetertaal
–>Gedragen KPI metingen voor doelgerichte dagelijkse verbeteringen

WAVE 2 
• Introductie Kaizen en A3 methodiek – on the job training
• Verbeterideeën en projecten omzetten
–>Zichtbare verbeteringen in de werkomgeving en resultaten
–>Getrainde Kaizenfacilitators en A3 werkwijze geïmplementeerd
–>Het team kan problemen duidelijk omschrijven en zelfstandig oplossen

BORGING PROGRAMMA VOOR CONTINUÏTEIT

• Overdracht aan organisatie
• Inbedden en monitoren van het verbeterprogramma
–>Verbeterorganisatie intern gedefinieerd
–>Monitorsysteem geïmplementeerd voor continuïteit

Ondersteuning voor elk budget

  1. Volledige opzet en uitvoering van het verbeterprogramma door Maruna coach. Training en coaching van executives en leiderschapsteam on the job.
  2. Begeleiding van verbeterprogrammaleider door Maruna coach. Hulp bij het opzetten en begeleiden van het programma en het behalen van de doelstellingen. Training en coaching van executives en leiderschapsteam.
  3. Periodieke assessment on-site van bestaand verbeterprogramma door Maruna coach. Plan van aanpak voor programmaleider continu verbeteren. Advies voor borging en verbetering naar next level.

CONTACTFORMULIER

CAPTCHA image

JE KUNT ONS OOK BELLEN.

Bellen is vaak net zo handig. We kunnen dan direct je vraag beantwoorden en je adviseren over de mogelijkheden die wij bieden. Je voorzien van een goed advies vinden wij belangrijk en is bovendien geheel kosteloos.

Patricia Verstappen, Director Sales & Programs Continuous Improvement

033 – 3037332