Wat is continu verbeteren?

Continu verbeteren is het verbeteren van processen en producten in kleine stappen, door alle medewerkers, op weg naar perfectie. Verbeteren is een onderdeel van de dagelijkse taken van alle medewerkers. Op basis van de organisatiedoelstellingen worden de teamdoelstellingen bepaald. Die worden vervolgens meetbaar gemaakt in de vorm van KPIs. Periodiek (dagelijks, wekelijks) wordt de prestatie op deze KPIs gemeten en gepubliceerd op een centrale plek, zoals een dagstartbord. Behalve het publiceren van de prestaties worden deze ook besproken door het team. Afwijkingen van de realisatie ten opzichte van plan zijn triggers voor het in gang zetten van problem solving. Tevens kunnen problemen worden besproken die te maken hebben met het niet (kunnen) volgen van standaard werkwijzen in de uitvoering van processen. De leidinggevenden hebben een spilfunctie in het effectief laten verlopen van continu verbeteren. Zij stimuleren betrokkenheid van de medewerkers bij het monitoren van prestaties en bij het initiëren en uitvoeren van verbeteracties. Randvoorwaarde: om succesvol met continu verbeteren aan de slag te kunnen gaan dient sprake te zijn van enige stabiliteit in de dagelijkse operatie, onder andere te bereiken door het opstellen van standaard werkwijzen en door werkplekorganisatie. Het principe van continu verbeteren is dat in vele kleine stapjes uiteindelijke grote prestatieverbeteringen worden gerealiseerd. Indien de situatie vraagt om een significante verbetering van primair proces op korte termijn, kan in eerste instantie beter worden gekozen voor het uitvoeren van een (Lean Six Sigma) project. De hoekstenen van continu verbeteren zijn werk plannen, prestaties monitoren en verbeteren.

Werk plannen

Prestaties monitoren

Verbeteren

Wave structuur en focuspunten bij de uitrol van continu verbeteren.

Continu verbeteren doen we volgens een wave structuur bestaande uit vier fasen:

  1. Kick off
  2. Diagnose
  3. Operationeel Management
  4. Verbeteren

Per team (in scope) wordt een wave uitgevoerd. Dit betekent dat per team/afdeling een gefaseerde introductie van continu verbeteren wordt ingepland. Iedere wave hanteert 3 focuspunten: klant, medewerker en proces/efficiency

Kan mijn organisatie een start maken met continu verbeteren?

Het is in eerste instantie belangrijk om te bepalen in welk stadium van procesvolwassenheid de organisatie zich bevindt. Afhankelijk van de vastgestelde volwassenheid van de processen van de organisatie kan direct of pas in 2e instantie gestart worden met continu verbeteren. Indien op voorhand reeds evident is dat de basisstabiliteit gering is, verdient het de voorkeur om eerst de processen in kaart te brengen, bijzondere knelpunten te elimineren en standaarden in te voeren.

Kennismaking en intake plannen.

Om tot een goed advies en offerte te komen plannen we graag, na een eerste kennismaking, een intake in op locatie van de opdrachtgever. De intake wordt afhankelijk van de omvang uitgevoerd in een dagdeel of dag door een of meerdere consultants. We brengen specifieke wensen in kaart en inventariseren bestaande informatie. Samen bepalen we op welk niveau de procesvolwassenheid zich bevindt. Na de kennismaking en de intake ontvangt u van ons een voorstel en een offerte voor continu verbeteren.

CONTACT FORMULIER

JE KUNT ONS OOK BELLEN.

Bellen is vaak net zo handig. We kunnen dan direct je vraag beantwoorden en je adviseren over de mogelijkheden die wij bieden. Je voorzien van een goed advies vinden wij belangrijk en is bovendien geheel kosteloos.

026 370 72 00
ELKE WERKDAG BEREIKBAAR VAN 08.30 – 17.30 UUR